Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Küresel Amaçları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İncelenmesi Vaka Analizi: “Beko Kadının İşi, Gücü!” Reklamı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sinem Eyice Başev

Özet

Bu araştırmanın amacı "Beko Kadının İşi, Gücü! Reklamı"nı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde belirlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (5. Amaç) bağlamında bir vaka örneği olarak incelenmesidir. Bu reklam, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bağlamda, reklamın toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde belirlenen birinci hedef olan “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi” hedefine katkıda bulunup bulunmadığı sorgulanmaktadır. Araştırma yöntemi olarak nitel vaka analizi kullanılmıştır. Bu analiz, reklamın toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda nasıl bir etki yarattığını ve bu etkinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesindeki 5. Amaç ile ne derece uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır Sonuç olarak, bu makale, "Beko Kadının İşi, Gücü! Reklamı"nın toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratma potansiyeline sahip olduğunu ve bu reklamın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından biri olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hedefine katkıda bulunabilecek bir araç olabileceğini göstermektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eyice Başev, S. (2024). Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Küresel Amaçları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İncelenmesi Vaka Analizi: “Beko Kadının İşi, Gücü!” Reklamı. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(3), 224–235. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1373
Bölüm
Makaleler