Covid-19 Pandemisinin Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi: Kuşadası Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ferah Kafkas
Funda Oduncuoğlu

Özet

Covid-19 Pandemisi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemiştir. Emek yoğun özelliği nedeni ile turizm sektörü pandemi sürecinde en çok yara alan sektörlerin başında gelmektedir. İnsan kaynakları fonksiyonlarının her birinin yeniden ele alınmasını gerektiren pandemi sürecinde turizm sektörünün temel yapı taşını oluşturan konaklama işletmeleri ise insan kaynakları süreçlerini en sağlıklı yönetmek zorunda olan işletmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, Covid-19 pandemisinin konaklama işletmelerinin insan kaynakları fonksiyonlarını ne yönde ve şekilde etkilediğini araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçtan hareketle, nitel araştırma deseninde yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak 4 demografik, 5 açık uçlu ve 14 kapalı uçlu sorunun yer aldığı bir görüşme formu hazırlanmış ve Kuşadası ilçesi sınırlarında faaliyet gösteren 17 adet 5 yıldızlı konaklama işletmesinin insan kaynakları yöneticisi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda başta iş güvenliği ve işçi sağlığı fonksiyonu olmak üzere performans, eğitim, planlama ve ücretleme fonksiyonlarının tamamının süreçten olumsuz yönde etkilendiği bulgulanmıştır. Bu çalışma, ‘Covid-19 Pandemisinin Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi: Kuşadası Örneği’ başlıklı tezden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kafkas, F., & Oduncuoğlu, F. (2024). Covid-19 Pandemisinin Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi: Kuşadası Örneği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(3), 185–204. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1371
Bölüm
Makaleler