Terörist, Mürit ve Seçmenlerde Duygusal Denge Arayışı-Bilişsel Uyumsuzluk Kuramının Söyledikleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Esin Yücel

Özet

Bilişsel uyumsuzluk, kişinin birbiriyle tutarsız iki ya da daha fazla biliş’e (bilgi parçaları) sahip olması sonucu ortaya çıkan psikolojik rahatsızlık durumudur. Bilişsel uyumsuzluğun rahatsız edici psikolojisi, hayatın rutin akışında alınan önemli, geri dönülemez ve birey tarafından özgürce verilmiş her karar için geçerlidir. Çünkü bir karar vermiş olmak alternatifler arasında seçim yapmayı gerektirir ve seçilmeyen alternatifin olumlu, seçilen alternatifin olumsuz taraflarının kabulünü gerektirir. Bir tarikat ya da cemaate üye olmak ve çoğu zaman rasyonaliteden uzak yapılan parti seçimleri de böyledir. Tüm kararlarımızdan sonra ortaya çıkan "acaba" sorusunun yarattığı gerginliği yok etme adına kullandığımız ve kararımızı akla yatkın hale getirmeye hizmet eden bilinçli ya da bilinç dışı süreçlere ışık tutan Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı bu çalışmada, cemaat-terör örgütüne üye olma ya da politik tercihlerimiz sonrasında mutlak gereklilik olan duygusal dengenin nasıl inşa edildiğini açıklama yönünde kullanılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yücel, E. (2024). Terörist, Mürit ve Seçmenlerde Duygusal Denge Arayışı-Bilişsel Uyumsuzluk Kuramının Söyledikleri. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 172–184. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1370
Bölüm
Makaleler