Baba-Çocuk Etkileşimi: İtiş Kakış Oyun Kalitesi Gözlem Formunun Uyarlama Çalışması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Başaran
Ayşe Belgin Aksoy

Özet

Babaların çocuklarıyla etkileşiminde oyun önemli bir yere sahiptir. Oyunun diğer türlerine karşın itiş kakış oyunları babaların çocuklarıyla en çok oynadığı oyunlar arasında yer almaktadır. Bu oyunlarda babalar çocuklarıyla eğlenirken çocukların gelişimine de olumlu katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla baba ve çocuk etkileşiminin özellikle itiş kakış oyunları aracılığıyla incelenmesi baba çocuk etkileşiminin farklı yönlerini keşfetmek açısından yarar sağlayabilir. Bu bağlamda mevcut araştırmanın amacı baba çocuk etkileşimini ölçmek için Fletcher, StGeorge ve Freeman (2013) tarafından geliştirilen İtiş Kakış Oyun Kalitesi (İKOK) gözlem formunu Türkçeye uyarlamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 48-73 aylık çocuklar ile bu çocukların babaları oluşturmaktadır. Ölçeğin uyarlanması için yapılan dil geçerliği, kasam geçerliliği ve yapı geçerliği işlemleri formdaki on altı maddenin faktör yüklerinin 0,69 ile -0,90 arasında değiştiğini ve formun tek boyutlu yapısının Cronbach alfa (α) değerinin 0,97 olduğunu göstermiştir. Ek olarak, benzer ölçek geçerliliği için Ebeveyn Çocuk Etkileşimi Gözlem Formu (PİKOLO) kullanılmıştır. Bu bağlamda İKOK ölçeğinden elde edilen ölçümler ile PİKOLO ölçeğinin alt boyutlarından elde edilen ölçümler arasında pozitif ve yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur. Elde edilen bu bulgular sonucunda; İtiş Kakış Oyun Kalitesi gözlem formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Başaran, M., & Aksoy, A. B. (2024). Baba-Çocuk Etkileşimi: İtiş Kakış Oyun Kalitesi Gözlem Formunun Uyarlama Çalışması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 105–116. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1366
Bölüm
Makaleler