Turizm Sektöründe Metaverse’ün Kullanımına İlişkin Sistematik Bir Literatür Çalışması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sadık Serçek
Muazzez Korkmaz

Özet

21. Yüzyılda bilim ve teknolojinin bugüne geldiği noktada henüz yeni olan bir sanal evren inşa edilmektedir. Yeni inşa edilen bu dünya Metaverse (sanal evren) olarak adlandırılmaktadır. Metaverse ilk olarak Neal Stephenson’nun 1992 yılında Snow Crash (parazit)adlı romanında ele aldığı bilinmektedir. Metavers’ün turizm sektöründe, turistlerin seyahat öncesi destinasyonları daha iyi tanımalarına yardımcı olması ve turistlerin seyahat planlamalarına katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Turizm sektörünün metaverse’de inşa edeceği turistik yerler ve yeni iş olanakları yaratacağı ve bunun işletmecilere büyük bir avantaj ve kazanç getirmesi beklenmektedir. Bu çalışma kavramı yeni olan metaverse’ü turizm çerçevesinde incelemeyi hedeflemektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadaki bulgularda ise ağırlıklı olarak metaverse ve turizm alanı üzerinde durulmuş olup ulusal ve uluslararası 32 araştırma incelenmiştir. Ancak literatürde metaverse ve turizm ile ilgili çalışmaların sayısının az olması nedeniyle edinilen bulgular da kısıtlı olmuştur. Bu çalışma ile turizm alanı başta olmak üzere gelecekteki araştırmacılara öneriler sunulması amaçlanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Serçek, S., & Korkmaz, M. (2023). Turizm Sektöründe Metaverse’ün Kullanımına İlişkin Sistematik Bir Literatür Çalışması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(5), 701–721. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1228
Bölüm
Makaleler