Milletvekillerinin Yasama Bağışıklıkları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Orhan Dağ

Özet

Yasama bağışıklığı, anayasa hukukunun en eski kurumlarındandır. Milletvekillerine yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu olacak şekilde iki tür bağışıklık tanınmaktadır. Bu bağışıklıklar hem milletvekillerinin hem de temsil ettikleri bireylerin temel haklarını koruyan anayasal güvencelerdir. Yasama bağışıklığı, serbest seçim hakkının ve ifade özgürlüğünün kurumsal bir güvencesidir. Yasama bağışıklıkları, etkili işleyen bir parlamentonun temel güvenceleri olmakla birlikte, milletvekillerinin ya da üçüncü kişilerin temel haklarıyla da çatışabilir. Yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu, milletvekillerinin davalara sevk edilmesinin önünde engel teşkil etmektedir. Bu durum, milletvekillerinin eylemlerinden zarar gören üçüncü kişilerin adalet aramasını engelleyebilir. Benzer şekilde yasama bağışıklığı, milletvekillerinin adalet önünde isimlerini temize çıkarmalarını da engelleyebilir. Bu çalışmada yasama bağışıklıklarının amacı ve hukuki niteliği değerlendirilerek farklı ülke uygulamaları incelenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Dağ, O. (2023). Milletvekillerinin Yasama Bağışıklıkları. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(5), 678–690. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1226
Bölüm
Makaleler