Türk Sendikalarının 1978 Ekonomik Krizi Karşısındaki Tutumları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hasan Mahmut Kalkışım
Kadir Caner Doğan
Ahmet Cemil Soylu

Özet

Dünyada 1978 krizi ekonomik konular başta olmak üzere siyasal ve kültürel konularda da krizlere neden olmuştur. Türkiye’de de hissedilen bu krizin etkileri, dünyada yaşanmakta olan kapitalizmin krizi veya bunalımı nedenlerine bağlı olarak bazı ekonomik ve sosyal neticeler ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde, Türkiye’deki belli başlı sendikalar da bu krizlerin tanımlanmasına ve ortadan kaldırılmasına dönük çözüm önerileri sunulmasında belirleyici olmuşlardır. Nitekim neo-liberal politikaların hakimiyeti, toplumda dayanışma eksikliği ve sendikaların gücünün azalmasına neden olmuştur. Böyle bir ortamda, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sendikalar yeniden yapılanmaya başlarken, krizlere de çözüm önerecek hareketlere girişmişlerdir. Türkiye’de de 1978 krizinin birçok toplumsal ve ekonomik nedenleri ortaya çıkmıştır. Sendikal düzeyde bu sorunlarla baş edebilmek her şeyden önce söz konusu ülkenin toplumsal örgütlenme kültürü ve demokrasisi ile bağlantılıdır. Bu çalışmada, Türkiye’de sözü edilen dönemlerde sendikaların krize verdiği tepkiler ve bunun aşılması için sunduğu çözüm önerilerinin konu edinilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan bu çalışmanın yönteminde, literatür incelenmesi ve doküman analizi uygulanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kalkışım, H. M., Doğan, K. C., & Soylu, A. C. (2023). Türk Sendikalarının 1978 Ekonomik Krizi Karşısındaki Tutumları. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(5), 641–662. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1224
Bölüm
Makaleler