Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmen Yeterliliklerinin İncelenmesi: Anaokulu Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fatih Topçuoğlu
Sibel Topçuoğlu
Metin Türk
Tuncay Çalışkan

Özet

Kaynaştırma eğitimi, genel itibariyle özel gereksinimli bireylerin normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı sınıf ortamında eğitim görmesini içermektedir. Böylece kaynaştırma öğrencisi, kendi akranlarıyla sosyal kazanımlar elde edecektir. Ancak kaynaştırma eğitiminde öğretmen yeterliliği önemli bir rol üstlenmektedir. Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlilikleri üzerinedir. Bu doğrultuda ilk olarak, sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinde farklılık olup olmadığı incelenmiştir. İkinci olarak, kaynaştırma eğitimi alan ve almayan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin tutumları arasında farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma deseni ile tarama modelinde yürütülmüştür. Bu doğrultuda çalışmanın evrenini Ankara ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokullarında ve ilkokul ve ortaokula bağlı anasınıflarında görev yapan kadrolu okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Kayıtlı kaynaştırma öğrencisi olan okullar, araştırma evreninin seçiminde kriter olarak seçilmiştir. Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlarına göre öğretmenler, kaynaştırma eğitiminden başarılı bir sonuç elde edilmesinde aile çevre ve personeli bilgilendirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Öğretmenlerin kaynaştırma eğitim durumuna göre kaynaştırma yeterliliklerinde anlamlı bir farklılık elde edilmemiştir. Ayrıca sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunma durumuna göre kaynaştırma yeterliliği istatistiksel olarak bir farklılık oluşturmamaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Topçuoğlu, F., Topçuoğlu, S., Türk, M., & Çalışkan, T. (2023). Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmen Yeterliliklerinin İncelenmesi: Anaokulu Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(5), 602–613. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1221
Bölüm
Makaleler