Gastronomi Turizmi Perspektifinden Kaz Yetiştiriciliği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Demet Güner

Özet

Kaz yetiştiriciliği ve kaz eti üzerinde yoğunlaşan bu derleme çalışmasında gastronomi turizmi ve kaz yetiştiriciliği ilişkisi nasıl kurulabilir sorusuna istinaden öneriler geliştirmek amaçlanmaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda kaz ve kaz eti üzerine yazılmış ulusal ve uluslararası yayınlar derlenmiş, resmi raporlar incelenmiş ve ilgili web siteleri taranmıştır. Kaz yetiştiriciliğinin yüksek olduğu illerde, kaz ürünleri ve kaz yemeklerine yönelik yeterli kaydın olmadığı ve tescil çalışmalarının eksik kaldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmada derlenen bilgiler ışığında kaz yetiştiriciliğinin yüksek olduğu bölgelerdeki üniversiteler önderliğinde “Kaz Yetiştiriciliği Unesco Kürsüsü” başvurusu yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Yine Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ile iş birliği doğrultusunda kaz etine yönelik prezantasyon ve ürün geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesinin gastronomi turizmi faaliyetlerine katkı sunacağına inanılmaktadır. Son olarak kaz ürünleri özelinde hazırlanmış, besin değeri göstergeli bir kataloğun bölgesel tanıtım ve çekicilikte başat faktör olduğu düşünülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Güner, D. (2022). Gastronomi Turizmi Perspektifinden Kaz Yetiştiriciliği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(10), 1480–1494. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1111
Bölüm
Makaleler