Turist Rehberliği Bölümü Akademik Personelinin Eğitim Profili: Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Uğur Ceylan
Hakan Padır

Özet

Turist rehberliği eğitimi üniversitelerde lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde verilmektedir. Türkiye’nin tanıtımı ve imajı konusunda oldukça büyük öneme sahip turist rehberliği mesleği eğitimi de sahayı bilen ve bu alanda yetişmiş akademisyenler tarafından verilmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, üniversitelerde lisans ve önlisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi veren bölümlerde görev yapan akademisyenlerin mezuniyet alanlarının incelenmesidir. Araştırma turist rehberliği eğitiminde sahadan gelen akademisyenlerin öneminin vurgulanması, turist rehberliği bölümlerinde bölüm mezunu akademisyenlerin istihdam edilmesi ve ileride yapılacak çalışmalara yön göstermesi açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel araştırma yöntemi olan betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri üniversitelerin ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) web sayfalarından elde edilmiştir. Toplam 56 üniversite bünyesinde görev yapan 248 akademisyen tespit edilmiştir. Turist rehberliği bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin 61 tanesinin (%24) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği, Turist Rehberliği ve Turizm Rehberliği lisans ve ön lisans mezuniyetlerine sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca, 138 (%55) tanesinin lisans eğitimlerinin turizm alanıyla ilgili olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ceylan, U., & Padır, H. (2022). Turist Rehberliği Bölümü Akademik Personelinin Eğitim Profili: Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(7), 842–857. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1031
Bölüm
Makaleler