Bağımsız Denetçi Değişikliğinin Belirleyicileri: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Neşegül Parlak

Özet

Küreselleşme, gelişen teknoloji ve değişen ekonomik sistemlerin oluşturduğu zorlu rekabet ortamında, finansal bilgi kullanıcılarının kararlarını etkileyen finansal bilgi güvenliğinin arttırılmasında, denetçi bağımsızlığının sağlanması ve denetimin kalitesi bağlamında bağımsız denetim kuruluşu rotasyonu ve bağımsız denetçi değişikliği önem arz eden bir konudur. Çalışma, Türkiye’de Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören şirketlerin bağımsız denetim kuruluşu değiştirme durumunun, denetlenecek şirketin bulunduğu il, faaliyet gösterdiği sektör ve bağımsız denetçinin görüşü ile ilişkisini yıllar bazında tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın kapsamında, yasal olarak finansal tablolarını denetletme zorunluluğu bulunan Borsa İstanbul (BİST TUM) XUTUM endeksinde işlem gören 477 şirketin 2015-2020 yılları arası bağımsız denetim raporları incelenmiştir. Araştırma sonuçlara göre, bağımsız denetim kuruluşu değiştirme oranları yıllar bakımından il, sektör, görüş durumlarına göre ayrı ayrı değerlendirildiğinde anlamlı değişimler tespit edilmiştir. Panel regresyon modelinde ise il, faaliyet gösterdiği sektör ve bağımsız denetçinin görüşü değişkenlerinin, bağımsız denetim kuruluşu değiştirme durumu üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Parlak, N. (2021). Bağımsız Denetçi Değişikliğinin Belirleyicileri: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 860–875. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.803
Bölüm
Makaleler