Uluslararası Pazarlarda Hedef Pazar Seçimi Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ezgi Demirağ Çakıcı
Kadri Gökhan Yılmaz

Özet

Uluslararası pazarlara giriş için ilk adım olan hedef pazar seçiminin doğru ve etkin yapılması, firmaların ihracat hedeflerini yakalayabilmeleri ve arttırabilmeleri açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada kule vinç üreticisi olan bir firmayla uluslararası hedef pazar seçim çalışması hakkında görüşülmüştür. Hızlı sonuç alabilme, zaman ve maliyet avantajı nedeniyle ikincil verilerle uluslararası hedef pazar araştırmasını tercih eden firma pazarda ticari açık olması ve ithalat artışının olmasını hedef pazar seçim kriterleri olarak belirlemiştir. Analiz sonucunda firmanın İngiltere pazarını tek bir hedef pazarı olarak belirlediği görülmüştür. Çalışmada ayrıca kule vinç için ikincil veriler kullanılarak bir uluslararası hedef pazar seçim analizi yapılmıştır. Pazar büyüklüğü, yıllara göre ithalat artışı, ülkede ticari açık olması temel kriterleri ile lojistik ve vergi avantajına göre yapılan analizde üç kriter içinde yer alan İngiltere, Arap Emirlikleri ve Belçika hedef pazarlar olarak belirlenmiştir. Ayrıca sadece iki kriter içinde yer alan ülkelerde hedef pazar olma potansiyeli açısından incelenmiştir. Pazar büyüklüğü ve ticari açık kriterlerine göre Suudi Arabistan ve İsviçre pazarları da hedef pazar olarak uygun bulunmuştur. Sonuç olarak bu çalışmada İngiltere, Arap Emirlikleri, Belçika, Suudi Arabistan ve İsviçre pazarları hedef pazarlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kule vinç sektörü üzerinden yapılan ikincil veri analizi, diğer sektör firmaları tarafından da uygulanarak, firmaların hem uluslararası pazarlara açılması hem de var olan ihracat hacimlerini büyütmeleri sayesinde ülkemiz ihracatına ve
dolayısıyla ekonomik büyüme ve kalkınmaya destek sağlayacaktır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Demirağ Çakıcı, E., & Yılmaz, K. G. (2021). Uluslararası Pazarlarda Hedef Pazar Seçimi Üzerine Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 833–849. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.801
Bölüm
Makaleler