Turizm Bağlamında Çocukların Tatil Algılarına İlişkin Çağrışımların Resimsel Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Makbule Civelek
Perihan Civelek

Özet

Günümüzde tatil kararlarını alma süreçlerinde çocukların aileleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı turizm kavramından hareketle çocukların tatile bakış açısının değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda beş yaş grubu 23 çocuktan turizm kavramı hakkında resimler çizmesi istenmiştir. Ayrıca çocukların resimlerinden elde edilen verileri desteklemek amacıyla tatil algılarına ilişkin görüşmeler yapılmıştır. Çocuklar tarafından yapılan resimler nitel yöntem aracılığıyla görsel analize ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre tatil çocuklara en çok güneş, deniz, ağaç, kuş ve balık
çağrışımları yapmaktadır. Resimde kullanılan renkler temasında en çok mavi rengi kullanıldığı belirlenmiştir. Resim özellikleri temasından elde edilen sonuçlara bakıldığında çocukların resimlerinde en çok düzleme özelliği saptanmıştır. Çocukların tatil algılarına ilişkin görüşme sonuçlarına göre ise önceden yaşadıkları tatil deneyimlerini aktardıkları tespit edilmiştir. Çocukların tatil algılarına yönelik çizimleri ile görüşmelerden elde edilen ifadeler arasında bir tutarlılık olduğu sonucunu varılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Civelek, M., & Civelek, P. (2021). Turizm Bağlamında Çocukların Tatil Algılarına İlişkin Çağrışımların Resimsel Analizi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 771–790. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.798
Bölüm
Makaleler