Turizmin Davranışsal Dönüşümü: Bir Yorum Aracı Olarak Pandemi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Caner Çalışkan

Özet

İnsanoğlu tarih boyunca sayısız felaket yaşamıştır. Özellikle salgın gibi etkileri ve süresi belirsiz
olaylar çok daha yıkıcı olmuştur. Günümüzde yaşanan COVID 19 pandemisi bu felaketlerin en
çarpıcı örneklerinden biridir. Bununla birlikte pandemi, sosyal yaşam davranışlarını belirgin bir
biçimde değiştirmektedir. Bu değişimin psikoloji, ekonomi, toplum ve çevre gibi farklı boyutları
bulunmaktadır. Sosyolojik ve psikolojik derinliği olan davranış kavramı aynı zamanda turizm
gibi sosyal yaşam dinamiklerinden bağımsız olmayan alanlar için önemli bir hareket noktasıdır.
Nitekim pandemi koşullarına bağlı olarak değişen davranış kalıplarının turizm davranışını da
etkilemesi muhtemeldir. Bu çalışmada öncelikle pandemi ve davranış değişimleri ile ilgili literatürde yer alan araştırma sonuçları incelenmiştir. İkinci olarak turizm davranışındaki
değişimler ile ilgili araştırma sonuçları değerlendirilmiştir. Son olarak sonuçlar arasında karşılaştırma yapılmış ve güncel turizm davranışı ile ilgili çıkarımlar yapılmıştır. Bu bağlamda,
söz konusu araştırmaların sonuçları, pandemi kaynaklı sosyal yaşam davranışındaki değişimlerin turizm davranışına da yansıdığını göstermektedir. Pandeminin olumsuz sonuçları psikolojik boyutta daha çok etkili olurken bu durumun tatil, ulaşım ve konaklama tercihlerinde değişim meydana getireceği öngörülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çalışkan, C. (2021). Turizmin Davranışsal Dönüşümü: Bir Yorum Aracı Olarak Pandemi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(5), 499–509. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.732
Bölüm
Makaleler