Kayrak, Melike Ecem, ve Hande Çelikay Söyler. “Çocukluk Döneminde Annesi Çalışan Ve Çalışmayan Yetişkin Bireylerin Duygusal Zekâ, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ve Özgüvenlerinin Karşılaştırılması”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 7, no. 3 (Mart 11, 2024): 205–223. Erişim Mayıs 18, 2024. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/502.