Türk, Burcu. “Klinik Olmayan Örneklemde Travma Sonrası Büyüme Ile Duygu İfade Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 6, no. 11 (Kasım 10, 2023): 1491–1502. Erişim Mart 4, 2024. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/468.