Terzioğlu, Özge Pınar, Hande Çelikay Söyler, ve Özgecan Menekşe. “Çocukluk Çağı Travmalarının, Yalnızlık Duygusu Ve Sosyal Anksiyete Ile İlişkisi”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 6, no. 2 (Şubat 10, 2023): 160–182. Erişim Nisan 20, 2024. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/378.