Hartavi, Selim, ve Hande Çelikay Söyler. “COVİD-19 Pandemi Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Sıkıntı, Tükenmişlik Ve Hijyen Davranışlarının İncelenmesi”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 5, no. 11 (Kasım 7, 2022): 1603–1617. Erişim Haziran 13, 2024. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/345.