ERTİN, Gaye. “Tarihte İstanbul Adaları (İlkçağdan-1923’e Kadar)”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 5, no. 6 (Haziran 5, 2022): 825–841. Erişim Ağustos 15, 2022. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/291.