Kılıç, Cengiz, ve Derya Çakmak Karapınar. “Göçmen Kadınların Erzurum’da Yaşadığı Göçmenlik Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 9 (Eylül 4, 2021): 937–951. Erişim Ekim 19, 2021. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/199.