Vurdu, Selahattin Armağan. “Dış Ticarette Blokzincir Uygulamaları”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 9 (Eylül 4, 2021): 924–936. Erişim Aralık 4, 2021. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/198.