Türe, Ahmet. “Picasso Ve Braque’nin Kübizm’e Etkileri”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 9 (Eylül 4, 2021): 889–902. Erişim Ekim 19, 2021. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/196.