Tekin, Yasemin. “Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü Ve Turizm Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 9 (Eylül 4, 2021): 876–888. Erişim Ekim 19, 2021. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/193.