Parlak, Neşegül. “Bağımsız Denetçi Değişikliğinin Belirleyicileri: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 9 (Eylül 4, 2021): 860–875. Erişim Ekim 19, 2021. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/192.