Demirağ Çakıcı, Ezgi, ve Kadri Gökhan Yılmaz. “Uluslararası Pazarlarda Hedef Pazar Seçimi Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 9 (Eylül 4, 2021): 833–849. Erişim Ekim 19, 2021. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/190.