Özdemir, Onur, ve Sedef Çevikalp. “Fourier Birim Kök Testleri Temelinde Ekolojik Açık, Ekonomik Büyüme Ve Özel Sektör Kredilerinin Analizi: Türkiye Örneği”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 9 (Eylül 4, 2021): 815–832. Erişim Ekim 19, 2021. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/189.