Eşiyok, Halime, ve Bilgehan Gülcan. “Türkiye’de Yabancı Uyruklu Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Turist Davranışları”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 9 (Eylül 4, 2021): 791–814. Erişim Ekim 19, 2021. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/188.