Civelek, Makbule, ve Perihan Civelek. “Turizm Bağlamında Çocukların Tatil Algılarına İlişkin Çağrışımların Resimsel Analizi”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 9 (Eylül 4, 2021): 771–790. Erişim Ekim 19, 2021. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/187.