Batur, Zekeriya, Mine Özçelik, ve Ufuk Uluçınar. “B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Sıklığı Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 7 (Temmuz 4, 2021): 597–617. Erişim Aralık 4, 2021. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/177.