Kırmızıkuşak, Duygu, ve Melek Yaman. “Fonksiyonel Bir Gıda: Zeytinyağı”. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4, no. 6 (Haziran 3, 2021): 587–596. Erişim Aralık 4, 2021. https://sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/176.