Çaplı, M., ve H. Çelikay Söyler. “Boşanmış Ve Evli Kadınlarda Depresyon, Anksiyete, Stres, Duygusal Yalnızlık Ve Sosyal Kaygının Karşılaştırılması”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 7, sy 1, Ocak 2024, ss. 55-73, doi:10.26677/TR1010.2024.1363.