Türk, B. “Klinik Olmayan Örneklemde Travma Sonrası Büyüme Ile Duygu İfade Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 6, sy 11, Kasım 2023, ss. 1491-02, doi:10.26677/TR1010.2023.1327.