Terzioğlu, Özge P., H. Çelikay Söyler, ve Özgecan Menekşe. “Çocukluk Çağı Travmalarının, Yalnızlık Duygusu Ve Sosyal Anksiyete Ile İlişkisi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 6, sy 2, Şubat 2023, ss. 160-82, doi:10.26677/TR1010.2023.1177.