Hartavi, S., ve H. Çelikay Söyler. “COVİD-19 Pandemi Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Sıkıntı, Tükenmişlik Ve Hijyen Davranışlarının İncelenmesi”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 5, sy 11, Kasım 2022, ss. 1603-17, doi:10.26677/TR1010.2022.1119.