ERTİN, G. “Tarihte İstanbul Adaları (İlkçağdan-1923’e Kadar)”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 5, sy 6, Haziran 2022, ss. 825-41, doi:10.26677/TR1010.2022.994.