Vurdu, S. A. “Dış Ticarette Blokzincir Uygulamaları”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 9, Eylül 2021, ss. 924-36, doi:10.26677/TR1010.2021.807.