Türe, A. “Picasso Ve Braque’nin Kübizm’e Etkileri”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 9, Eylül 2021, ss. 889-02, doi:10.26677/TR1010.2021.805.