Parlak, N. “Bağımsız Denetçi Değişikliğinin Belirleyicileri: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 9, Eylül 2021, ss. 860-75, doi:10.26677/TR1010.2021.803.