Demirağ Çakıcı, E., ve K. G. Yılmaz. “Uluslararası Pazarlarda Hedef Pazar Seçimi Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 9, Eylül 2021, ss. 833-49, doi:10.26677/TR1010.2021.801.