Özdemir, O., ve S. Çevikalp. “Fourier Birim Kök Testleri Temelinde Ekolojik Açık, Ekonomik Büyüme Ve Özel Sektör Kredilerinin Analizi: Türkiye Örneği”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 9, Eylül 2021, ss. 815-32, doi:10.26677/TR1010.2021.800.