Eşiyok, H., ve B. Gülcan. “Türkiye’de Yabancı Uyruklu Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Turist Davranışları”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 9, Eylül 2021, ss. 791-14, doi:10.26677/TR1010.2021.799.