Batur, Z., M. Özçelik, ve U. Uluçınar. “B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Sıklığı Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 7, Temmuz 2021, ss. 597-1, doi:10.26677/TR1010.2021.788.