Kırmızıkuşak, D., ve M. Yaman. “Fonksiyonel Bir Gıda: Zeytinyağı”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, sy 6, Haziran 2021, ss. 587-96, doi:10.26677/TR1010.2021.737.