[1]
B. Türk, “Klinik Olmayan Örneklemde Travma Sonrası Büyüme ile Duygu İfade Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, sobibder, c. 6, sy 11, ss. 1491–1502, Kas. 2023.