[1]
S. Hartavi ve H. Çelikay Söyler, “COVİD-19 Pandemi Sürecinde Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Sıkıntı, Tükenmişlik ve Hijyen Davranışlarının İncelenmesi”, sobibder, c. 5, sy 11, ss. 1603–1617, Kas. 2022.