[1]
G. ERTİN, “Tarihte İstanbul Adaları (İlkçağdan-1923’e Kadar)”, sobibder, c. 5, sy 6, ss. 825–841, Haz. 2022.