[1]
C. Kılıç ve D. Çakmak Karapınar, “Göçmen Kadınların Erzurum’da Yaşadığı Göçmenlik Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma”, sobibder, c. 4, sy 9, ss. 937–951, Eyl. 2021.