[1]
N. Parlak, “Bağımsız Denetçi Değişikliğinin Belirleyicileri: BİST Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”, sobibder, c. 4, sy 9, ss. 860–875, Eyl. 2021.