[1]
O. Özdemir ve S. Çevikalp, “Fourier Birim Kök Testleri Temelinde Ekolojik Açık, Ekonomik Büyüme ve Özel Sektör Kredilerinin Analizi: Türkiye Örneği”, sobibder, c. 4, sy 9, ss. 815–832, Eyl. 2021.