[1]
M. Civelek ve P. Civelek, “Turizm Bağlamında Çocukların Tatil Algılarına İlişkin Çağrışımların Resimsel Analizi”, sobibder, c. 4, sy 9, ss. 771–790, Eyl. 2021.